LNB Pijntherapie 

Dé weg naar pijnvrij worden, zijn en blijven.


LNB weet waarom u pijn heeft                                                                                     LNB weet waardoor uw pijn is ontstaan                                                                     LNB weet hierdoor uw pijn bij de oorsprong aan te pakken

Hierdoor is deze 100% veilige therapie succesvol bij ruim 90% van alle cliënten en dit zonder hulp van medicatie, apparatuur en of operatie.  Liebscher en Bracht een nieuwe kijk op pijn!

www.liebscher-bracht.com

Roland Liebscher ontdekte, dat bij meer dan 90% van alle lichamelijke pijnen, deze niets meer of minder zijn dan een door het eigen lichaam afgegeven waarschuwingssignaal. Deze alarmpijn wordt verstuurd op het moment dat er gevaar dreigt voor schade aan een gewricht en of gerelateerde structuren. Vervolgens ontwikkelde hij samen met zijn vrouw dokter Petra Bracht de LNB Pijntherapie waarmee het mogelijk is deze alarmpijn blijvend uit te schakelen. Zorgelijke tijden en feiten

Als onze voorouders, de apen, dagelijks 8 uur of meer op een tak hadden gezeten, dan had dit in eerste instantie een beschadiging aan een gewricht, vervolgens een bewegingsbeperking en uiteindelijk een slechte afloop tot gevolg gehad.

Wij volwassenen, maar ook reeds onze kinderen, denken echter dat we ongestraft 8 uur of meer per dag kunnen zitten. Bij het gebruik van vele dingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met ons dagelijks leven, zoals de auto, het openbaar vervoer, ons bureau, thuis aan tafel of op de bank voor de TV, de computer, en bij het gebruik van de tablet en smartphone staan of zitten we uren dag in dag uit.

Onbestraft blijft dit gedrag echter niet. 

Het niet, onvoldoende of te eenzijdig bewegen heeft immers tot gevolg, dat spiergroepen onbewust fout getraind worden. Hierdoor verkorten deze waardoor er uiteindelijk een spanning ontstaat die voor een gewricht fysiologisch te groot is, de alarmpijn is geboren.

Dit is dan ook de reden dat de gewrichtsklachten in de laatste 20 jaar met maar liefst 30% !! zijn toegenomen. Wat het nog zorgelijker maakt, is de toename van het aantal jongeren onder de 30 jaar met gewrichtsklachten. 

Het is dan ook zaak om ons leefpatroon drastisch te veranderen. Doen we dat niet dan zal het aantal mensen met chronische pijn(en) naar de toekomst toe blijven toenemen. Uiteindelijk betaalt iedereen hiervoor een prijs, ofwel als chronisch pijnpatiënt ofwel als medefinancier van de zorgkosten welke nog meer zullen exploderen dan ze nu al doen. 

Alhoewel het gebrek aan kwaliteit en kwantiteit van bewegen veruit de grootste veroorzaker is, spelen ook voeding, psychische factoren ( stress) en de omgeving een belangrijke rol bij het ontstaan van alarmpijn.

Recent onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft uitgewezen, dat er in Nederland 2,2 miljoen volwassenen aan chronische pijn(en) lijden.

  • pijn in de onderrug 60% 
  • pijn in nek en schouderklachten 58% respectievelijk 54%
  • pijn ingevolge RSI klachten 49%
  • pijn in benen enkels en voeten 48%
  • pijn in het hoofd 46% 

Als LNB Pijntherapeut kan ik verklaren waarom de reguliere medische wereld er maar niet in slaagt, ondanks alle aanwezige kennis, medicatie, onderzoeks en operatie mogelijkheden, de chronische pijnen een halt toe te roepen.                   

De reden: de meeste lichamelijke pijnen worden vaak onjuist geïnterpreteerd, en dientengevolge fout behandeld.


LNB heeft de pijncode ontcijferd en de oplossing voor uw chronische pijn gevonden!


Kaart
Opbellen
E-mail
Info